Miljø

Vi arbeider kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de tjenester vi leverer. De miljøpåvirkninger som følger av vår drift skal ikke påføre neste generasjon økt miljøbelastning. Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001, er Svanemerket og medlem av returordningen Grønt Punkt.