Etiske retningslinjer

 

 

Erik Tanche Nilssen AS skal være et godt sted å arbeide og selskapet skal ta vare på sine ansatte. Derfor har selskapet etablert ett sett med etiske retningslinjer som gjelder for samtlige medarbeidere.

Her finner du våre etiske retningslinjer og varslingsplakat i pdf format.